Ken jij nog één of meerdere potentiële sponsoren, neem dan contact op met Rene Storcken (06-2001461)!

Let op: neem contact met Tim op voordat jij sponsoren gaat benaderen. We willen voorkomen dat de gemaakte afspraken en gedane toezeggingen naar de huidige sponsoren worden verbroken. Een van deze afspraken is bijvoorbeeld dat er geen concurrerende bedrijven benaderd zullen worden van de sponsoren.

Sponsor worden