Stichting leergeld

VC Furos  vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten en dat er niemand aan de zijlijn blijft staan. Stichting Leergeld maakt dit mogelijk! De stichting richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Wat doet de stichting?

Kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles. Ook is er soms de mogelijkheid een (tweedehands) fiets of computer te regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.

Wie kan er geholpen worden?

Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn.

Wat voor hulp kan aangevraagd worden?

Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen. Daarom werkt de lokale Leergeld stichting nauw samen met VC Furos. Kinderen die niet sporten omdat daar geen geld voor is, kunnen lid worden van onze clubs. Leergeld betaalt dan de contributie direct aan de vereniging. Maar daarmee is het verhaal vaak nog niet rond. Wie wil volleyballen heeft een tenue en schoenen nodig. Sportkleding en sportattributen horen er daarom ook bij. Ouders kunnen vaak een tegoedbon krijgen, waarmee ze voor een bepaald bedrag aan kleding en sportspullen kunnen kopen bij winkels waar Leergeld mee samenwerkt.

Alle informatie omtrent de stichting leergeld is te vinden via de website; http://www.leergeld.nl/

Voorkomen dat uw omgeving dit weet!
Natuurlijk begrijpen wij dat u wellicht niet met uw situatie te koop wilt lopen. Binnen de vereniging is slechts één persoon, namelijk de penningmeester, op de hoogte van uw situatie. Hij is dan ook binnen de club het aanspreekpunt betreffende de stichting leergeld. Voor meer informatie kunt u dan ook ten alle tijden contact met hem opnemen.