Op deze pagina vindt je meer informatie als je lid wilt worden van volleybalvereniging VC Furos.

Wij vinden het super als je lid wilt worden van onze mooie vereniging. Naast de sportieve kant, vinden wij ook de gezelligheid binnen de vereniging van groot belang.

Iedereen kan zich als lid van VC Furos aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier kan via de website www.furos.nl worden gedownload, waarna je het moet inleveren op de training in verband met de handtekening die voor de machtiging voor de betalingen noodzakelijk is. Dit aanmeldingsformulier kan ook gebruikt worden om mutaties door te geven, zoals bijvoorbeeld adreswijziging en de overstap naar een andere bank. Afmelden als lid kan je door het afmeldingsformulier te downloaden en het, na invulling, in te leveren bij Marian Krousen of René Storcken. Klik hier om het document direct te openen.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van een aantal factoren. In onderstaande tabel kan makkelijk afgelezen worden hoeveel jouw contributie zal zijn. Bij VC Furos kan gekozen worden voor een betaling op jaarbasis of per kwartaal, dit kan op het aanmeldingsformulier aangekruist worden.

Contributie

jaarbasis

per termijn

Senior 2x trainen + competitie

220

55

Senior 1x trainen + competitie

180

45

Senior 1x trainen geen competitie

88

22

Jeugd A/B/C

151

37,75

Jeugd D/E

90

22,50

Recreatief 102 25,50

Lidmaatschap

45

11,25

 

 

Indien er nog vragen zijn kan er contact opgenomen worden met onze penningmeester:

René Storcken

Telefoon: 06-20014617

Mail:

 

Lid worden